Onderzoek en behandelingen

Onderzoek

Eerst vindt een intake-gesprek plaats waarbij de historie en aard van de klachten wordt besproken. Dan volgt van een uitgebreid voetonderzoek (eventueel aangevuld met een knie-, heup-, of rugonderzoek), dat dient om de oorzaak van de klachten op te sporen. Daarna stelt de Podotherapeut een behandelplan op.

Er wordt in onze  praktijk met zeer geavanceerde 3-D technieken gewerkt om de therapie optimaal te kunnen toepassen.

Wanneer er een knie-, dan wel rugonderzoek noodzakelijk is om een goede diagnose te kunnen stellen zal u gevraagd kunnen worden om de bovenkleding uit te doen.

Behandeling

Algemeen geldt dat een podotherapeutische behandeling erop is gericht om de functie van de voet te behouden en bij voorkeur te verbeteren om klachten te voorkomen of te behandelen. Uw arts wordt door middel van een artsenrapport op de hoogte gebracht van de diagnose en het behandelplan.

Therapieën

Er zijn verschillende therapiemogelijkheden die de Podotherapeut tot zijn beschikking heeft.

  • Podotherapeutische correctiezolen of zolen om een specifieke drukverdeling te bewerkstelligen.
  • Orthesen die gemaakt worden van siliconen om de stand van de tenen te corrigeren danwel drukplaatsen bovenop of tussen de tenen te ontlasten.
  • Wondverzorging (bij diabetes of reumapatiënten)
  • Behandeling van ernstige huid- en nagelaandoeningen die niet meer door de voetverzorger kunnen/mogen worden behandeld.
  • Voorlichting waaronder preventieve adviezen, schoenadvies, voetverzorgingsadvies en sport/trainingsadvies.

Veelgestelde vragen

1. Wat is het verschil tussen Podotherapie en Podologie?

Podotherapie staat vernoemd in de Wet BIG (die sinds 1997 bestaat) en is daarmee een wettelijk erkend en beschermd beroep (geregeld volgens artikel 34). Dat betekent onder andere dat alleen degenen die zijn afgestudeerd aan een HBO-opleiding tot Podotherapeut zich ook daadwerkelijk Podotherapeut mogen noemen. Een Podoloog kan een gedegen opleiding/cursus hebben gevolgd. Echter, doordat het beroep geen officiële regelgeving kent kan iedereen zich podoloog/ podokinesioloog/ of podoörthesioloog noemen.

2. Moet ik mijn hele leven op deze podotherapeutische zolen blijven lopen?

Hier kan geen eenduidig antwoord op gegeven worden. Wanneer de oorzaak van de klacht een verkeerde stand van de voet is hebben Podotherapeutische zolen in het algemeen het doel te corrigeren en zodoende kunnen zolen in een later stadium achterwege gelaten worden. Wanneer de klachten over zijn hoeven de zolen niet meer te worden gedragen maar in de praktijk blijkt vaak dat patiënten het prettig vinden om op de zolen te blijven lopen.

3. Wanneer ben ik van mijn klachten af?

Het verdwijnen van de klachten is afhankelijk van onder andere de oorzaak van de klacht, de mate van standafwijking, de conditie van de patiënt, de duur van de klachten (voor aanvang van de therapie) en de mate van belasting. Kortom, het is moeilijk concreet te zijn over genezing in het algemeen. Maar bij het merendeel van de patiënten zijn de klachten na een aantal weken verdwenen.

4. Wat kost het?

De kosten van Podotherapeutische behandeling zijn in heel Nederland ongeveer gelijk. Wat het meeste voorkomt is een combinatie van een uitgebreid onderzoek, een paar podotherapeutische zolen en een instructieconsult. Het totaal bedrag van deze combinatie is ongeveer € 260,-.. Vanuit de aanvullende verzekering wordt vaak een groot deel vergoed door uw verzekeraar. Zie voor een uitgebreider overzicht van vergoedingen door ziektekostenverzekeraars op de pagina: Vergoedingen en tarieven.

5. Wat vergoedt mijn verzekering?

De vergoedingen per verzekering zijn verschillend. Vanuit de aanvullende verzekering kunt u ee vergoeding verwachten tussen de 50% en 100%. Wanneer u alleen een basisverzekering heeft (zonder aanvullende verzekering) moet u er rekening mee houden dat de kosten van behandeling door de podotherapeut niet worden vergoed.

Voor een uitgebreid overzicht zie: Vergoedingen en tarieven.

6. Hoe lang gaan mijn podotherapeutische zolen mee?

In principe kunt u heel lang prettig blijven lopen op uw zolen en blijven ze er (bij goed gebruik) goed uit zien. Echter, uit onderzoek is gebleken dat zelfs bij gebruik van de beste materialen de effectiviteit van de correctie vermindert na 1,5-2 jaar gebruik van de zolen.

7. Worden mijn voeten lui door het dragen van podotherapeutische zolen?

Wanneer de holtes onder de voet volledig worden opgevuld door een zool zullen de spieren in de voet niet worden gestimuleerd om de stand van de voeten te corrigeren. De podotherapeutische zool is bedoeld om de stand van de voeten te corrigeren waardoor spierwerking vereist is. De spieren die aanhechten op de voet ( en dus de voeten zelf) worden dus niet lui.

8. Hoe lang duurt het voordat mijn zolen klaar zijn?

In het algemeen zijn uw podotherapeutische zolen binnen 10 werkdagen klaar en kunt u ze afhalen op de praktijk.

9. Hoe lang is de wachttijd voordat ik een afspraak heb?

Gemiddeld twee weken.

10. Wat doe ik als ik ontevreden ben over de behandeling?

Hoewel wij ons uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling. Een gesprek met uw behandelaar kan vaak al leiden tot een oplossing.
U kunt uw ontevredenheid / klacht vanzelfsprekend direct bij ons aangeven waarna er naar een oplossing zal worden gezocht.

U kunt ook schriftelijk uw klacht kenbaar maken waarna u met uw behandelaar in gesprek kunt gaan. In de brief of mail kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, hoe en wanneer de klacht is ontstaan en wat volgens u een goede stap in de richting is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Wanneer dit niet tot een oplossing leidt dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen, www.klachtenloketparamedici.nl